Tour Hàn Quốc

🆘 🆘 🆘 Mùa lá đỏ xứ kim chi ♨ ♨ ♨

✅ HÀN QUỐC

📍 SEOUL – NAMI – EVERLAND – PETIT FRANCE ✈ 7C

KH: 30/8 -> 17.990K

KH: 22/10 -> 14.990K

KH: 12/10, 18/10, 20/10 -> 15.490K
📍 SEOUL – NAMI – EVERLAND – THƯ VIỆN SÁCH ✈ VN

KH: 18/10, 26/10, 8/11, 23/11 -> 16.990K
📍 SEOUL – NAMI – LOTTE WORLD – TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN ✈ VN

KH: 28/12, 30/12 -> 19.990K

☎ ☎ ☎ 0915.278.969

Bài viết liên quan